ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМАЛНА СРЕДА ЗА КАЧЕСТВО НА ОДИТА

Заместник председател, Комитет на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) по въпросите на малките и средни практики
Технически директор, Институт на независимите одитори в Бразилия (IBRACON)

Свали като (0,38 MB)