ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ В СОФИЯ - пример за отлично сътрудничество на ИДЕС с Института на Англия и Уелс

Зам.-председател на УС на ИДЕС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,37 MB)