ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ И СПЕЦИФИКИ ПРИ ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МСС 40 ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ

Магистър по счетоводство и одит Магистър по финансов мениджмънт

Свали като (0,29 MB)