ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ ЧРЕЗ ОБЕЗЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Преподавател във ВУЗФ – София

Свали като (0,29 MB)