ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2022

ОТЧИТАНЕ НА КОРПОРАТИВНАТА УСТОЙЧИВОСТ – РАЗВИТИЕ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ЕС

Катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ ,ВТУ „Т. Каблешков“ Член на VUZF Lab

Свали като (0,7 MB)