ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2022

ПОСОКИ НА РАЗВИТИЕ НА МСФО И НА БОРДА ЗА МСС

Регистриран одитор Катедра „Счетоводна отчетност”, ИУ – Варна

Свали като (0,37 MB)