ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА ПОСТОЯННИЯ КАПИТАЛ

УНСС, катедра „Счетоводство и анализ“

Свали като (0,38 MB)