ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ВОЕННИЯ КОНФЛИКТ МЕЖДУ УКРАЙНА И РУСИЯ

Доктор по икономика, преподавател във ВУЗФ
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Одит мениджър, ръководител на комитет по МСФО, Грант Торнтон ООД

Свали като (0,24 MB)