ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Извънреден брой

РАЗВИТИЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ СОЦИАЛИЗМА

Дипломиран експерт-счетоводител Регистриран одитор

Свали като (0,16 MB)