ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Извънреден брой

РАЗВИТИЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ СОЦИАЛИЗМА

Дипломиран експерт-счетоводител Регистриран одитор

Свали като (0,16 MB)