ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Извънреден брой

ЕВРОПЕЙСКИ И БАЛКАНСКИ ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ СЧЕТОВОДНО-ПРАВНАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРИТЕ В ЗОРАТА НА МОДЕРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ XIX ВЕК

Факултет „Управление“ Икономически университет – Варна

Свали като (0,25 MB)