ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Магистър по счетоводство и одит Магистър по финансов мениджмънт

Свали като (0,28 MB)