ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

КОНЦЕПТУАЛНАТА РАМКА ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ

Регистриран одитор

Свали като (0,35 MB)