ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ

Магистър по счетоводство

Свали като (0,29 MB)