ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОДИТОРСКАТА ПРАКТИКА

Асистент одитор Мур Стивънс България – Одит ООД

Свали като (0,35 MB)