ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 3

МИСЛОВНАТА НАГЛАСА НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ И БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА

Заместник директор, Етика, Институт на дипломираните счетоводители по управленско счетоводство

Свали като (0,18 MB)