ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 3

ДА СЕ СПРАВИМ СЪС СЪВРЕМЕННОТО РОБСТВО: КАКВА РОЛЯ МОГАТ ДА ИГРАЯТ СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ?

Chair in Accountancy & Director of Postgraduate Research Programme (Accounting & Finance) Business School University of Aberdeen

Свали като (0,21 MB)