ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФИНАНСИРАНИЯТА И СУБСИДИИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА И ЕВРОФОНДОВЕТЕ. СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕКИТЕ ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ

Дипломиран експeрт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,27 MB)