ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2018

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ АНАЛИЗ И МЕНИДЖМЪНТ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бизнес анализатор и оценител Преподавател в УНСС

Свали като (0,74 MB)