ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2018

ИНТЕГРИРАНАТА ОТЧЕТНОСТ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА И БИЗНЕС СТРАТЕГИЯТА НА КОРПОРАЦИЯТА, ОБЕКТ НА ФИНАНСОВИЯ ОДИТ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,28 MB)