ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2018

СЧЕТОВОДСТВОТО И КОНТРОЛЪТ – ОСНОВА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,29 MB)