ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2018

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНА ДЕЙНОСТ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ – СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОБЛЕМИ

Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС – София

Свали като (0,26 MB)