ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2018

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ ОТ 2018 ГОДИНА – АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ КОНЦЕПЦИИ И ПРОМЕНИТЕ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси – София

Свали като (0,33 MB)