ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

ДИМИТЪР ДОБРЕВ – ОСНОВАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНСТИТУТА НА ЗАКЛЕТИТЕ ЕКСПЕРТ–СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор Председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България

Свали като (0,2 MB)