ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ДОБРЕВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК, МЕТОДОЛОГ И ВДЪХНОВИТЕЛ НА СЧЕТОВОДНОТО ЗНАНИЕ

Свали като (0,37 MB)