ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

ВЪНШНА СИГУРНОСТ ОТНОСНО НЕФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТОВЕРНОСТ

Старши мениджър Accountancy Europe
Консултант Accountancy Europe

Свали като (0,18 MB)