ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗКПО И ЗДДС

Преподавател в МВБУ – Ботевград и ВУЗФ – София

Свали като (0,35 MB)