ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

НА КАКВО СА СПОСОБНИ ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ?

Ръководител „Отношения с ЕС” Институт на дипломираните експерт-счетоводители в Англия и Уелс (ICAEW)
Съдружник, Одит и изразяване на сигурност Deloitte, Чешка република

Свали като (0,19 MB)