ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ЗА И ПРОТИВ ПРЕМИИТЕ ЗА СТРАНОВИ РИСК НА ФОРМИРАЩИ СЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Катедра „Финанси“, УНСС
Катедра „Финанси“, УНСС

Свали като (0,53 MB)