ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ДА ПРЕДОСТАВЯТ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛЕН 73 И 73А от ЗДДФЛ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД и в „Търтей консулт” ООД – Габрово

Свали като (0,35 MB)