ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ЗА НАДЗОРНАТА ФУНКЦИЯ НАД ОДИТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕКЗИТ

Докторант във ВУЗФ – София Асистент одитор в „Мур Стивънс България – Одит“ ООД

Свали като (0,38 MB)