ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА ДОКЛАДВАНЕ ОТ СТРАНА НА ОДИТОРА: КЛЮЧОВИ ОДИТОРСКИ ВЪПРОСИ

Ръководител „Малки и средни предприятия/малки и средни практики и изследователска дейност” Международна федерация на счетоводителите (IFAC)
Водещ съдружник Colby McGeachy Professional Corporation

Свали като (0,22 MB)