ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ФУНДАМЕНТАЛНИ КОНЦЕПЦИИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ОТЧЕТИ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Преподавател във ВУЗФ – София

Свали като (0,3 MB)