ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 3

ПОДАВАНЕТО НА СИГНАЛИ КАТО МЕТОД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗМАМИТЕ В ОДИТА

Старши инспектор в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори Докторант във ВУЗФ – София
Член на Американската асоциация на сертифицираните специалисти за борба с прането на пари Основател на Фондация „Правител“ Доктор по организация и управление

Свали като (0,49 MB)