ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 3

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА МОДЕЛА НА ОТЧИТАНЕ НА ПЛАНОВЕ С ДЕФИНИРАНИ ДОХОДИ СЪГЛАСНО МСФО

Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,54 MB)