ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

КОМУНИКИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ ОДИТОРСКИ ВЪПРОСИ СЪГЛАСНО МОС 701 И ИЗМЕНЕНИЯ В МОС 705, МОС 706, МОС 570 И МОС 260 (В СИЛА ЗА ПЕРИОДИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА ИЛИ СЛЕД 15 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА)

Преподавател във ВУЗФ – София Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,47 MB)