ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 1

ОБЗОР НА ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ, С КОИТО ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ ОТ НАЧАЛОТО НА 2016 ГОДИНА

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,46 MB)