ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 1

ЗА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,4 MB)