ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 8

НЕОЧАКВАНИЯТ ЕФЕКТ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА РОТАЦИЯ НА ОДИТОРИТЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ОДИТА

University of Mississippi
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Massachusetts – Amherst

Свали като (0,33 MB)