ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 8

ОБЕЗЦЕНКА НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА НОВИТЕ РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕД БАНКИТЕ

Департамент „Икономика“, НБУ

Свали като (0,64 MB)