ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 8

КРАТЪК КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАДС, ЗДДС И ДОПК, ПРИЛОЖИМИ СЧИТАНО ОТ 01.01.2016 ГОДИНА

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,59 MB)