ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 8

НАЧАЛОТО НА КРАЯ НА НАДЗОРНИТЕ ФУНКЦИИ НА ГЕРМАНСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ (КАМАРА) НА ОДИТОРИТЕ НА ПУБЛИЧНА ПРАКТИКА? ИЛИ ПЪРВИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА РАЗГРАЖДАНЕТО НА МОДЕЛА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ?

Свали като (0 MB)