ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 7

ДОКЛАДВАНЕ ОТНОСНО РЕГУЛАТОРНИЯ КАПИТАЛ НА БАНКИТЕ: РОЛЯТА НА ОДИТОРИТЕ?

Почетен член и главен изпълнителен директор на Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW)

Свали като (0,35 MB)