ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 6

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И РАЗЧЕТИ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЕТО И СОБСТВЕНИЦИТЕ МУ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,44 MB)