ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 6

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ: БЮДЖЕТИРАНЕ, ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,82 MB)