ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 6

ПРИНОС НА ОДИТОРСКАТА ПРОФЕСИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

Член на Европейската комисия, отговорен за ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“

Свали като (0,37 MB)