ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 6

ФАКТОРИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТИГАНЕ КАЧЕСТВО НА ОДИТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪВМЕСТНАТА ОТГОВОРНОСТ

Директор без изпълнителни правомощия в Jerónimo Martins и член на Комитета на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) „Професионални счетоводители в бизнеса”

Свали като (0,36 MB)