ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 5

КАКВО НАУЧИХМЕ ОТ ОПИТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С ОТЧИТАНЕТО ПО МСФО

Главен изпълнителен директор, Институт на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW)

Свали като (0,35 MB)