ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 5

ПРОДАЖБИ НА КОНСИГНАЦИЯ – ПРИМЕРИ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,5 MB)