ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 5

ИЗОБИЛИЕ ОТ РЕСУРСИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ ПРИ ФИНАНСОВОТО ОТЧИТАНЕ

Изпълнителен директор, Център за качество на одиторската дейност

Свали като (0,39 MB)