ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА ПРАВНАТА ФОРМА

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,41 MB)